Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 Monika Oziębło-Kupczyk ; Danuta Sielicka;

Autorzy: Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Michał Szumiński, R[enata] Posmyk, M. Polkowska.

Tytuł oryginału: Objawy kliniczne i podłoże genetyczne wady rozwojowej w postaci szczeliny gałki ocznej u dzieci.
Tytuł angielski: Clinical signs and genetic associations in children with ocular coloboma.Tytuł całości: W: XLV Zjazd Okulistów Polskich = 45th Congress of Polish Society of Ophthalmology, Łódź, 5-7 czerwca 2014.


Autorzy: Dorota Średzińska-Kita, Monika Oziębło-Kupczyk, Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Ocena funkcji wzroku po leczeniu operacyjnym odwarstwienie siatkówki w przebiegu ROP - opis przypadku.
Tytuł angielski: Evaluation of the visual functions after surgical management of retinal detachment in the course of ROP case report.Tytuł całości: W: XLV Zjazd Okulistów Polskich


Autorzy: Renata Posmyk, Ryszard Leśniewicz, Magdalena Gogiel, Monika Chorąży, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka, Joris Vermeesch, Beata Anna Nowakowska.
Tytuł oryginału: The smallest de novo deletion of 20q11.21 - q11.23 in a girl with feeding problems, retinal dysplasia, and skeletal abnormalities.Czasopismo: American Journal of Medical Genetics A Szczegóły: 2014, s. 1-6
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.048
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences DOI: 10.1002/ajmg.a.36394


Autorzy: Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka.
Tytuł oryginału: Effectiveness of levofloxacin therapy in bacterial conjunctivitis in infants = Ocena skuteczności lewofloksacyny w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek u niemowląt.
Czasopismo: Kontaktologia i Optyka Okulistyczna Szczegóły: 2013 : 1, 37, s. 22-24


Autorzy: Anna Bryl, Jalal Othman, Małgorzata Mrugacz, Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Problemy ogólne i okulistyczne u pacjentów z zespołem Goldenhara.
Tytuł angielski: General and ophthalmological problems in patients with Goldenhar syndrome.Czasopismo: Magazyn Lekarza Okulisty
Szczegóły: 2013 : 7, 4, s. 203-207


Autorzy: A[lina] Bakunowicz-Łazarczyk, A[nna] Bryl, B[eata] Urban, D[orota] Średzińska-Kita, D[anuta] Sielicka.
Tytuł oryginału: Wyniki operacji z wszczepem soczewki zwijalnej u dzieci poniżej 2 - go roku życia.
Tytuł całości: W: Konferencja naukowa "Problemy w okulistyce dziecięcej"; Sekcja Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Klinika Okulistyki Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok, 20-21 września 2013.


Autorzy: M[onika] Oziębło-Kupczyk, D[anuta] Sielicka, A[lina] Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Zastosowanie anty-VEGF w leczeniu retinopatii wcześniaków.
Tytuł całości: W: Konferencja naukowa "Problemy w okulistyce dziecięcej"; Sekcja Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Klinika Okulistyki Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok, 20-21 września 2013. Program konferencji.


Autorzy: Małgorzata Mrugacz, Danuta Sielicka.
Tytuł oryginału: Objawy ogólne i okulistyczne zespołu Cornelii de Lange.
Tytuł angielski: Systemic and ophthalmological findings in Cornelia de Lange syndrome.Czasopismo: Klinika Oczna Szczegóły: 2012 : 114, 1, s. 68-70


Autorzy: Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności lewofloksacyny w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek u niemowląt.
Tytuł angielski: Effectiveness of levofloxacin therapy in bacterial conjunctivitis in infants.Czasopismo: Okulistyka Szczegóły: 2012 : 15, 4, s. 66 - 67


Autorzy: Danuta Sielicka, Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Renata Posmyk.
Tytuł oryginału: Ocena struktury siatkówki i naczyniówki u dzieci ze szczeliną błony naczyniowej i siatkówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii o wysokiej rozdzielczości.
Tytuł angielski: Retinal and choroidal structure assessment in children with chorioretinal colobomas using high resolution optical coherence tomography.Czasopismo: Okulistyka Szczegóły: 2012 : 15, 4, s. 68 - 71


Autorzy: Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka, Michał Szumiński, Monika Oziębło-Kupczyk, Beata Urban.
Tytuł oryginału: Funkcja widzenia u dzieci z wadą rozwojową w postaci colobomy.
Tytuł całości: W: X Forum Okulistyki Dziecięcej. Nowe możliwości leczenia schorzeń narządu wzroku u dzieci, Warszawa-Miedzeszyn 11 -12 listopad 2011 r.Opis fizyczny: s. 48-49

 

Autorzy:  Danuta Sielicka,Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Małgorzata Mrugacz, Michał Szumiński.
Tytuł oryginału: Porażenie nerwów gałkoruchowych w neuroboreliozie.
Tytuł angielski: Paralysis of oculomotoricus nerves in neuroboreliosis.
Tytuł całości: W: XXI Konferencja Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Poznań, 3 -5 listopada 2011.


Autorzy: Danuta Sielicka, Monika Oziębło-Kupczyk, Beata Chrzanowska, Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Torbielowaty obrzęk plamki w przebiegu zwyrodnienia barwinikowego siatkówki - opis przypadku
Tytuł angielski: Cystoid macular oedema in the course of retinitis pigmentosa - case report.Czasopismo: Magazyn Lekarza Okulisty Szczegóły: 2011 : 5, 1, s. 25-28


Autorzy: Elżbieta Markowska, Jadwiga Bakunowska, Danuta Sielicka, Monika Oziębło-Kupczyk, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Best disease - a case report.
Tytuł całości: W: 36th Annual Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society, Hotel Dolce, Bad Nauheim, Germany, 30.09.-02,10 2010


Autorzy: Danuta Sielicka, Monika Oziębło-Kupczyk, Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Choroba Besta - opis przypadku.
Tytuł angielski: Best's disease - case report.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Okulistów Polskich , Warszawa 10-13.06.2010. Program


Autorzy: Monika Oziębło-Kupczyk, Beata Urban, Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Częstość występowania patologii narządu wzroku u dzieci w północno-wschodniej Polsce w badaniach przesiewowych i przeprowadzonych w ramach programu "Widok na przyszłość"
Tytuł angielski: Frequency of eye diseases in children from north-eastern Poland screening examination program "View at the Future"
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Okulistów Polskich , Warszawa 10-13.06.2010. Program


Autorzy: Małgorzata Mrugacz, Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Leczenie niedrożności dróg łzowych za pomocą sondowania dróg łzowych u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Tytuł angielski: Treatment of nasolacrimal duct obstruction with probing in children younger than 4 years.Czasopismo: Klinika Oczna Szczegóły: 2010 : 112, 7-9, s. 22-23


Autorzy: Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Ostre stany okulistyczne u dzieci
Czasopismo: Pediatria po Dyplomie Szczegóły: 2010, s.23-27


Autorzy: Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Schorzenia dróg łzowych u dzieci. Część I. Anatomia, fizjologia i objawy.
Tytuł angielski: Nasolacrimal duct disorders in children. Part I. Anatomy, physiology and clinical signs.Czasopismo: Klinika Oczna. Szczegóły: 2010 : 112, 10-12, s. 342-345


Autorzy: Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Schorzenia dróg łzowych u dzieci. Część II. Metody leczenia.
Tytuł angielski: Nasolacrimal duct disorders in children. Part II. Treatment.Czasopismo: Klinika Oczna
Szczegóły: 2010 : 112, 10-12, s. 346-349


Autorzy: B. Chrzanowska, Monika Oziębło-Kupczyk, Danuta Sielicka, Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Torbielowaty obrzęk plamki w przebiegu zwyrodnienia barwnikowego siatkówki - opis przypadku.
Tytuł angielski: A case of macular cystic oedema in patient with retinitis pigmentosa.Tytuł całości: W: Case Report Conference Network Ophthalmology, Warsaw, Poland, November 12 - 13, 2010


Autorzy: Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Michał Szumiński, Beata Chrzanowska, Danuta Sielicka.
Tytuł oryginału: Clinical findings in solar maculopathy using optical coherence tomography.
Tytuł całości: W: World Congress of Paediatric Ophthalmology and Strabismus, 12 - 13 September 2009, Barcelona, Spain. Programme. Opis fizyczny: s. 27


Autorzy: Beata Urban, Monika Oziębło-Kupczyk, Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Jednostronna retinopatia urazowa Purtschera u 14-letniego chłopca.
Tytuł angielski: Purtscher's retinopathy in a 14-year-old boy.
Czasopismo: Magazyn Lekarza Okulisty Szczegóły: 2009 : 3, 3, s. 155-157


Autorzy: Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Dorota Średzińska-Kita.
Tytuł oryginału: Objawy oczne u dziecka z zespołem Cornelii de Lange.
Tytuł angielski: Ophthalmologic findings in child in the Cornelia de Lange syndrome.Czasopismo: Klinika Oczna Szczegóły: 2009 : 111, 10-12, s. 348-349


Autorzy: Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Chrzanowska, Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz.
Tytuł oryginału: Centralna grubość rogówki i jej związek z ciśnieniem wewnątrzgałkowym (IOP) u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: Central corneal thickness and its relation to intraocular pressure in children and adolescents.Czasopismo: Okulistyka Szczegóły: 2008 : 11 (1), s. 46-47

Autorzy: Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Monika Oziębło-Kupczyk.

Tytuł oryginału: Szczelina tarczy nerwu wzrokowego oka prawego a obecność jaskry w drugim oku - opis przypadku.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2008 : 11 (1), s. 111-113


Autorzy: Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Chrzanowska, Danuta Sielicka.
Tytuł oryginału: Centralna grubość rogówki i jej związek z ciśnieniem wewnątrzgałkowym u dzieci i młodzieży.
Tytuł całości: W: IX Forum Okulistyki Dziecięcej, Augustów, 25 - 26. 05. 2007

więcej...