O nas

więcej...

Monika Oziębło-Kupczyk

dr. n med, specjalista chorób oczu

Wykształcenie

Dyplom lekarski: Akademia Medyczna w Białymstoku 1997 r.

Specjalizacja: specjalista chorób oczu

Doświadczenie zawodowe

Aktualne miejsce pracy: Klinika Okulistyki Dziecięcej w Białymstoku (od 2002)

Prywatnie: mężatka, mama Filipa i Anitki.


Danuta Sielicka

dr. n med., specjalista chorób oczu

Wykształcenie

Dyplom lekarski: Akademia Medyczna w Białymstoku-Wydział Lekarski 1998r.

Dyplom stomatologa: AMB Wydział Lekarski -Kierunek Stomatologia 2000r.

Specjalizacja: specjalista chorób oczu .

29.09.2015-Obrona pracy doktorskiej .

Doświadczenie zawodowe

Aktualne miejsce pracy: Klinika Okulistyki Dziecięcej w Białymstoku (od 2007)

Prywatnie: mężatka, mama Adasia i Artura.


Współpraca:

Michał Szumiński

dr. n med, specjalista chorób oczu

bad. OCT przedniego i tylnego odcinka oka.

Krystyna Nowicka

mgr.prawa; dyplomowana ortoptystka, członek Polskiego Stowarzyszenia Ortoptystów.